Fönsterputs

Att putsa fönster kan vara både svårt och tidskrävande. 

Allmän information

  • Ställ undan blommor och andra lösa föremål från fönsterbrädorna och ta ner eventuella gardiner.
  • Kunden ansvarar för att plocka undan i/runt fönstren, i annat fall debiteras plock tid med 150 kr.
  • Informera oss om eventuella skador innan putsningen påbörjas, exempelvis repade glas och/eller fönster som är svåra/omöjliga att öppna.
  • Vid behov av stege/teleskopskaft tas en extra avgift på 190 kr.
  • Flytta eventuella möbler eller bohag som blockerar fri tillgång till fönstren.
  • Fakturaavgift på 40 kr tillkommer, e-faktura är avgiftsfri.
  • Reseersättning 40 kr/mil tillkommer.
  • Alla priser är inklusive 25% moms och efter Rut-Avdrag.

Eventuella skador

Vi är ansvarsförsäkrade hos Folksam. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

Garanti

Vi lämnar alltid 24 timmars garanti på fönsterputsningen.

Reklamation

Reklamationsrätten är gällande i 24 timmar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 24 timmar efter avslutad fönsterputsning handläggs inte.