Kontorsstädning

Vår städning av kontor till mindre som medelstora och stora företag håller högsta kvalitet och därför lämnar vi 100 % garanti på alla utförda städjobb för kontorsstädning. Vi är noga med sekretess och arbetar alltid mycket diskret.

Kontorsrum

 • Tömma papperskorgar.
 • Dammtorka fria ytor på skrivbord.
 • Dammtorka fria ytor i bokhyllor och på fönsterbrädor.
 • Dammtorka bordsarmaturer, kontorsmaskiner och telefoner.
 • Dammsuga och våttorka golv.
 • Dammtorka fria ytor på möbler.

Konferensrum

 • Tillsynsstädning (vid behov).

Arkiv, Förråd

 • Dammsuga och våttorka golv.
 • Dammtorka fria ytor, hyllor.

Kök, Fikarum

 • Disk- och arbetsbänk avtorkas.
 • Bord avtorkas.
 • Tömning av papperskorgar.
 • Dammsuga och våttorka golv.
 • Diskmaskin fylls och töms sedan på ren disk.
 • Mikrovågsugn torkas ut- och invändigt.
 • Borttagning av fläckar på skåpluckor.

Toaletter

 • Rengöring av sanitetsporslin och spegel, duschar tvättas vid behov.
 • Påfyllning av förbrukningsprodukter.
 • Tömning av papperskorgar.
 • Golv våttorkas.

Övrigt

 • Rengöring av korridorer och entré.
 • Dammsugning av stolsitsar.
 • Avtorkning av hyllor för ytterplagg med mera.
 • Avfläckning vid/på strömbrytare och dörrhandtag.
 • Avtorkning av golvsocklar.

Allmän information

Ring oss så bokar vi en tid för besök. Vi upprättar ett städschema just efter Ert behov. Vid första städtillfället rekommenderar vi att Ni kommer och besiktar arbetet, så att önskade justeringar kan utföras direkt. En storstädning rekommenderas vid allra första tillfället.

Betalningsvillkor: 14 dagar. Fakturaavgift på 25 kr. + moms tillkommer.

Städmaterial

Beställaren ser till att det finns en välfungerande dammsugare med en tom dammsugarpåse i, och en hink med mopp (inklusive stång) tillgängligt.

Vårt företag kan också köpa det nödvändiga grundmaterialet som behövs för beställaren (på beställarens räkning). Önskar beställaren att speciella rengöringsmedel används (på grund av allergi eller speciella eller ömtåliga ytor) ska detta finnas på plats.

Disktabletter till eventuell/a diskmaskiner ska också finnas på plats.

Kunden ansvarar för underhåll av städmaterialet nämnt ovan. Vår personal meddelar i god tid om städmaterialet behöver bytas ut/fyllas upp.

Andra materialkostnader såsom icke-specificerade rengöringsmedel, trasor, microfiberprodukter etc. är inkluderade i priset.

Möjliga tilläggskostnader

Om kontoret är hårt smutsat kan städningen inte utföras till det avtalade priset. Vid tillfälle av hårt smutsat kontor, blir kunden informerad om tilläggskostnaden. Godkänner kunden ej tillägget, kommer städning enbart utföras i det antal timmar som ingår i det avtalade priset.

Eventuella skador

Vi är ansvarsförsäkrade hos Folksam. Om en skada uppkommer på grund av vår oaktsamhet står vi för kostnaden för att åtgärda skadan. Om en skada uppkommer på grund av fel eller bristande information ifrån kundens eller från tredje parts sida, ansvarar vi inte för skadan.

Garanti

Vi lämnar alltid 3 dagars garanti på städningen. Eventuella klagomål som kan framkomma vid besiktningstillfället åtgärdas genast av oss. Klagomål som uppkommer efter kundens godkännande beaktas ej.

Vi rekommenderar att beställaren närvarar vid besiktningstillfället. Tid för besiktning meddelas av vår personal ca 1 timme innan städningen slutförs.

Reklamation

Reklamationsrätten är gällande i 3 dagar efter tjänstens avslutande. Ärenden inkomna senare än 3 dagar handläggs inte.