Vi tar ansvar genom att:

  • Arbeta kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från transporter.
  • Ta hänsyn till miljöaspekter vid tjänsteutveckling, materialval och arbetsinstruktioner.
  • Utnyttja vatten och andra naturresurser effektivt.

Varje medarbetare ska inom sitt ansvarsområde säkerställa att miljöhänsyn är en naturlig del av verksamheten.

Förutom denna miljöpolicy anpassar vi oss till Svanens högt ställda krav när det gäller vårt löpande miljöarbete.